Vyhledat

Společnost KONEKO, spol. s r.o. byla založena v roce 1990. Zakladateli byli odborníci s dlouholetou praxí a se zkušenostmi získanými na významných projektech ve státních podnicích.

Od počátku své existence se společnost zabývá projektovou a inženýrskou činností v oblasti vodního hospodářství, s bližším zaměřením na problematiku odvádění a čištění odpadních vod, dopravy a úpravy pitné vody.

Společnost má sídlo v Ostravě, působnost firmy se postupně rozšířila do dalších částí České republiky, na Slovensko a příležitostně zasahuje i do dalších zahraničních zemí.

Poskytované služby zahrnují celé spektrum projektových a inženýrských prací spojených s přípravou a prováděním staveb včetně provozování vodohospodářské infrastruktury.

V rámci projektové činnosti zpracováváme výchozí koncepce, studie a záměry připravovaných investic a všechny další stupně projektové dokumentace při přípravě a provádění stavby.

Našim cílem je navrhovat optimální řešení, která vychází z potřeb investora a provozovatele a současně respektuje specifické podmínky dané lokality. Další prioritou je snížení investičních i provozních nákladů a celkový maximální výsledný efekt. Tento postup nám umožňuje dostatek zkušeností, vlastních pracovníků, potřebné technické vybavení a zejména originální řešení.

Mimo projektovou a konzultační činnost zajišťujeme také inženýrskou činnost ve výstavbě a to od fáze projektové přípravy po vydání stavebního povolení včetně výkonu technického dozoru na stavbě a předání vybudovaného díla.

Máme zkušenosti s výkonem funkce správce stavby (inženýra) na projektech odvádění a čištění komunálních odpadních vod spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie.