Vyhledat
Investor Město Brušperk / SmVaK Ostrava, a.s.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace
Uvedení do provozu 2006
Popis Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a oddělenou regenerací kalu (systém RDN). Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody z území města Brušperk, v další etapě je uvažováno také s čištěním odpadních vod ze sousedních obcí.  V případě, že vyvstane požadavek na zvýšené odstranění fosforu, lze technologické vybavení ČOV rozšířit o zásobní nádrž na roztok síranu železitého s dávkovacím zařízením a přebytečný fosfor odstranit simultánním chemickým srážením v aktivační nádrži.