Vyhledat
Investor Cukrovar a rafinerie cukru a.s. Dobrovice
Rozsah prací projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
Popis Výstavba dvoustupňové anaerobně – aerobní biolgicé ĆOV řeší čištění organický znečištění odpadní vody
z cukrovaru za účelem racionalizace spotřeby a minimalizace produkce odpadních vod. Objekty ČOV jsou umístěny v areálu cukrovaru v návaznosti na výrobní ojekty a kalové pole cukrovaru. K ohřevu odpadní vody pro anaerobní stupeň je využito odpadní teplo z barometrické kondenzace. Anaerobní reaktor je nadzemní betonová nádrž VUC. Jedná se o osvědčený anaerobní systém s vnější recirkulací a separací anaerobního kalu, anaerobní reaktor je promícháván mechanicky vertikálním míchadlem. Anaerobně předčištěná voda odtéká do aktivační nádrže , která je tvořena ze dvou soustředných nádrží ( denitrifikace a nitrifikace) a s navazující dosazovací nádrží. Vyčištěná voda je částečně využívána v provozu cukrovaru, nezužitkovaná vody je vypouštěna do místní vodoteče.