Vyhledat
Investor Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace
Uvedení do provozu 2008
Popis Rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v Opavě (113 000 EO) byla vyvolána zpřísněním limitu v ukazateli Nc u ČOV nad 100 000 EO podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
Součástí stavby byla rekonstrukce stávající aktivace s předřazenou denitrifikací a biologickým a chemickým odstraňováním fos