Vyhledat
Investor Pivovar RADEGAST a.s.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace
Uvedení do provozu 1995
Popis Mechanicko biologická čistírna odpadních vod řeší předčištění odpadních vod z pivovaru Radegast v Nošovicích. Před biologickým stupněm je voda mechanicky čištěna na spádových sítech. Mezi mechanický stupeň čištění a reaktor je zařazena vyrovnávací nádrž, která slouží současně k chemické předúpravě vody. Pro čištění je použita technologie firmy PAQUES. Anaerobní reaktor je navržen jako kontaktní systém s kalovým ložem a vnitřní recirkulací kalu ( systém UASB). Vlastní reaktor je monolitická železobetonová nádrž. Hladina reaktoru je kryta plastovými stavebnicovými moduly třífázových separátorů vody, kalu a plynu. K reaktoru je přisazen kalojem, který je řešen tak, aby umožňoval v případě potřeby rozšíření reaktoru. Plyn je z reaktoru odváděn přes plynojem do hořáků kotelny, přebytky jsou spalovány v polním hořáku. Vyčištěná vody je odváděna do kanalizačního sběrače ČOV Sviadnov.