Vyhledat
Investor Obec Štěpánkovice
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
Uvedení do provozu 2010
Popis Výstavba nové centrální mechanicko - biologické ČOV zajistí důslednou likvidaci odpadních vod z aglomerace Štěpánkovice, která má více než 2 900 obyvatel, v souladu s požadavky platné legislativy a Směrnice 91/271/EHS.