Vyhledat
Investor VaK Hlučín, spol. s r.o.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
Uvedení do provozu předpoklad 2011 - 2012
Popis Projektová dokumentace reší intenzifikaci stávající ČOV Hlučín - Jasénky, která bude po stavebních a technologických úpravách připravena přijmout a zpracovat zvýšené látkové a hydraulické zatížení, které souvisí s postupným napojováním okolních obcí a lokalit na kanalizační soustavu a čerpací stanice splaškových odpadních vod.