Vyhledat

Uvedený přehled zakázek představuje výběr nejvýznamnějších v posledních letech.

Název Investor Stupeň PD Rok
Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník Město Krnov DSP 2013
Rekonstrukce kanalizace ul. Matušínského, Tomicova, Třanovského Statutární město Ostrava DSP, DPS 2013
Rekonstrukce kanalizačních sběračů A, C a DI Statutární město Ostrava DSP, DPS 2013
Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice DPS 2013
Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky Statutární město Ostrava DSP 2012
Odkanalizování částí města Havířova, etapa 4 Statutární město Havířov DUR 2012
Odkanalizování obce Štítina Obec Štítina DSP 2012
Obnovení koryta DVT Muglinovský potok OVAK a.s. DSP 2012
Starý Bohumín - napojení splaškových vod Krzyzanowice SmVaK Ostrava a.s. DUR 2012
Kanalizace Folvarek - II.etapa, 2. a 3.část Statutární město Ostrava DUR, DSP 2012
Kanalizace a ČOV Pustá Polom Obec Pustá Polom DPS 2012
Komplexní řešení areálové vodovodní a kanalizační sítě bývalého dolu Petr Bezruč Ministerstvo financí ČR DSP, DPS 2011
Odkanalizování obce Mošnov Obec Mošnov DSP 2011
Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska Svazek měst a obcí Novojičínska DPS 2011
Oprava tlakových stanic Statutární město Ostrava DSP 2011
Kanalizace a ČOV v obci Kobeřice Obec Kobeřice DPS 2011
Rozšíření stok. sítě Háj ve Slezsku - III.etapa Obec Háj ve Slezsku DSP 2011
Splašková kanalizace Zlatníky Statutární město Opava DUR, DSP 2011
Odkanalizování obce Brantice Svazek obcí Loučka DUR, DSP 2011
Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov Statutární město Ostrava DUR, DSP 2010
Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy Sdružení obcí Povodí Ondřejnice DUR, DSP 2010
Kanalizace Folvarek - II.etapa, 2. a 3. část Statutární město Ostrava DUR 2010
Prodloužení sběrače B do Radvanic Statutární město Ostrava DUR, DSP, ZDS 2010
Odkanalizování obce Stará Ves nad Ondřejnicí Obec Stará Ves nad Ondřejnicí DUR, DSP, RDS 2010
Odkanalizování obce Mošnov Obec Mošnov DUR 2010
Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická, Petřvaldská v Ostravě Statutární město Ostrava DUR, DSP, RDS 2010
Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek a ČOV Svazek obcí ČIstý Zlechovský potok DUR, DSP, ZDS 2010
Kanalizace a ČOV v obci Pustá Polom Obec Pustá Polom DUR, DSP 2009
Rozšíření stokové sítě Brušperk - lokalita U přehrady, Dráhy, Borošín Město Brušperk DUR, DSP  2009
Splašková kanalizace Opava - Zlatníky Statutární město Opava DUR, DSP 2009
Kanalizace horní Ludgeřovice - II.etapa Obec Ludgeřovice DUR, DSP, ZDS, RDS 2009
Odkanalizování jižní části Svinova, Ostrava Statutární město Ostrava DUR, DSP, RDS 2008
Kanalizace Hrušov, Ostrava Statutární město Ostrava DUR, DSP, RDS 2008
Splašková kanalizace Jakubčovice Obec Jakubčovice DUR 2008
Kanalizace a ČOV v obci Úhonice Obec Úhonice DUR, DSP 2008
Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování Město Kopřivnice DUR, DSP 2008
Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice Obec Ludgeřovice DUR, DSP 2008
Využití kapacity ČOV Dolní Benešov Město Dolní Benešov DUR 2007
Kanalizace a ČOV Děhylov Obec Děhylov DUR 2007
Splašková kanalizace Krnov - Chomýž Město Krnov DUR, DSP 2007
Kanalizace v obci Háj ve Slezsku - III.etapa Obec Háj ve Slezsku DUR, DSP 2007
Rekonstrukce ČS Žimrovice Město Havířov DUR, DSP 2006
Záchytný drén Hůrka Statutární město Ostrava DUR, DSP 2006
Splašková kanalizace Markvartovice Obec Markvartovice DUR, DSP 2005
Malé Hoštice – splašková kanalizace ul. Družstevní, Na pastrníku, Svobody a Luční Město Krnov DUR, DSP 2005