Vyhledat

Vodohospodářské generely a plány rozvoje

Název Objednatel Rok
Generel odvodnění města Ostravy Statutární město Ostrava v realizaci
Generel kanalizace města Karviná SmVaK Ostrava a.s. 2010
Generel nakládání s dešťovými vodami ve městě Krnov Město Krnov 2009
Generel stokové sítě města Krnov Město Krnov 2008
Generel kanalizační sítě města Hlučín VaK Hlučín, s.r.o. 2005
Generel kanalizace města Frýdku-Místku SmVaK Ostrava a.s. 2004
Generel stokové sítě města Ostravy - studie proveditelnosti Statutární město Ostrava 2004
Generel kanalizace města Bohumín SmVaK Ostrava a.s. 2003
Generel kanalizace města Třince SmVaK Ostrava a.s. 2003
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj 2003
Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Bruntál - část kanalizace Okresní úřad Bruntál 1999

Studie a odborné posudky

Název Objednatel  Rok
Studie ČOV infekčních vod v nemocnici Opava Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 2013
Zvýšení produkce bioplynu na POV anaerobní kofermentací zbytkových pivovarských kvasnic Pivovar Radegast 2012
Studie ČOV cukrovaru v Českém Meziříčí Cukrovary a lihovary TTD a.s. 2011
Instalace zařízení pro využití tepelného potenciálu vody odtékající z dosazovacích nádrží na ÚČOV Ostrava OVAK a.s. 2011
Instalace malé vodní elektrárny na odtoku z ÚČOV Ostrava OVAK a.s. 2011
Odvod odpadních vod z oblasti Švermy na ÚČOV OVAK a.s. 2011
Studie odtokových poměrů v lokalitě Trnávka - Chabičov Obec Trnávka 2011
Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování DIAMO, s.p. 2010
Technologický přepočet biologického stupně ÚČOV Ostrava OVAK a.s. 2009
Splašková kanalizace Krnov - lokality Ježník, Petrovická, Krásné Loučky, studie Město Krnov 2009
Papírna Barbora - ČOV a odkanalizování, studie Model Obaly a.s. 2009
Studie variantního řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v Bravantice Obec Bravantice 2007
Obnovení původní trasy DVT "Muglinovský potok", studie Statutární město Ostrava 2007
Studie odkanalizování a čištění odpadních vod Pustá Polom Obec Pustá Polom 2007
Návrh technologie předčištění odpadních vod Mittal Steel Ostrava Mittal Steeel Ostrava a.s. 2007
Alternativní studie odkanalizování obcí Zátor, Čaková, Brantice Sdružení obcí Loučka 2007
Frýdek – Místek, ulice Dlouhá a Nerudova – hydrotechnické posouzení SmVaK a.s. 2006
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře – nákladání s vodami, studie Klub českých turistů 2005
Pivovar Radegast - hydrobiologické hodnocení areálu biologického dočisťování drenážnícha dešťových vod Plzeňský Prazdroj a.s. 2005
Odvedení odpadních vod Biocelu a.s. na ÚČOV Ostrava, studie Biocel a.s. 2004
Technicko-ekonomická studie rekonstrukce ČOV Třinec SmVaK Ostrava a.s. 2004
Odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín – Rovniny, Bobrovníky, Darkovičky, studie VaK Hlučín, s.r.o. 2003
Optimalizace systému likvidace odpadních vod z areálu Plzeňský Prazdroj, studie Plzeňský Prazdroj a.s. 2002

Provozní řády ČOV, ČS a kanalizační řády

Název Objednatel Rok
Provozní řád pro zkušební provoz ČOV Zlechov Svazek obcí Čistý Zlechovský potok 2013
Provozní řád pro zkušební provoz ČOV Heřmanice Město Ostrava 2011
Provozní řád pro zkušební provoz ČOV Krnov Město Krnov 2011
Kanlizační řád stokové sítrě obce Stará Ves nad Ondřejnicí Obec Stará Ves n.O. 2010
Kanalizační řád stokové sítě města Přerov VaK Přerov a.s. 2009
Kanalizační řád stokové sítě v obci Háj ve Slezsku Obec Háj ve Slezsku 2008
Provozní řád ČOV Lanškroun VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. 2006
Provozní řád čerpací stanice Žimrovice Obec Hradec n. Moravicí 2006
Provozní řád ČOV Budišov nad Budišovkou Město Budišov n. Budišovkou 2005
Kanalizační řád stokové sítě města Krnov Město Krnov 2005
Provozní řád ČOV Brušperk Město Brušperk 2005
Kanalizační řád stokové sítě města Kojetín VaK Přerov a.s. 2004
Kanalizační řád stokové sítě města Hranice na Moravě VaK Přerov a.s. 2004
Kanalizační řád stokové sítě města Brodek u Přerova VaK Přerov a.s. 2004
Provozní řád ČS Životice Město Havířov 2002
Provozní řád ČOV Velké Hoštice Obec Velké Hoštice 2002