Vyhledat
Investor FARMAK a.s.
Rozsah prací projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
Uvedení do provozu 2002
Popis Průmyslové odpadní vody jsou tvořeny hlavně odpadními vodami z farmaceutické výroby, část tvoří vody ze sanačních vrtů chránících prameniště pitné vody Černovír. Při návrhu technologických parametrů procesu čištění se vycházelo z požadavku na vysokou účinnost odstranění biologicky rozložitelných a dusíkatých látek. Z tohoto důvodu byla navržena dlouhodobá, tj. nízce zatížená, aktivace s předřazenou denitrifikací a s vnitřní recirkulací aktivační směsi. 
Úprava technologie biologického čištění byla navržena na základě dlouhodobého sledování provozu ČOV a následně byla ověřena modelovými zkouškami, které ukázaly správnost navržených úprav.