Vyhledat
Investor Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace
Uvedení do provozu 2008
Popis Mechanicko–biologická ČOV (15 000 EO) pracující s aerobní stabilizací kalu byla uvedena do provozu v roce 1975 a od té doby prošla několika rekonstrukcemi. Tento projekt řešil rekonstrukci a modernizaci stávající ČOV včetně řídícího systému technologického procesu za účelem zefektivnění provozu na aktuální a výhledové zatížení a se zřetelem na legislativní požadavky.