Vyhledat
Investor ČOV Slovenská Ľupča a.s.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
Uvedení do provozu předpoklad rok 2011
Popis Účelem je návrh rekonstrukce stávající ČOV a intenzifikace biologického stupně s ohledem na výhledové parametry zatížení ČOV a požadovanou kvalitu vyčištěné odpadní vody. Současná ČOV slouží pro čištění odpadní vody z výroby firem Biotika a.s. a Fermat a.s. a splaškové odpadní vody od zaměstnanců. Hlavní důraz je kladen na odstranění dusíku procesem nitrifikace a denitrifikace. Součástí stavby jsou dále související technologické úpravy kalové linky, které dále zvyšují účinnost odstranění dusíku.