Vyhledat
Investor Südzucker Mannheim, Německo
Rozsah prací projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
Uvedení do provozu 1996
Popis Dvoustupňpvá anaerobně –aerobní biologická ČOV s mechanickým stupněm a ohřevem vody. K mechanickému předčištění vody slouží radiální usazovák o průměru 50 m a sedimentační laguny. Voda je ohřívána odpadním teplem brýdových par u barometrické kondenzace před kondenzací. Usazovací nádrž je monolitická betonová, nádrže biologického čištění jsou nadzemní.Anaerobní reaktor, flokulační tank a lamelové usazováky jsou svařované a opatřené tepelnou izolací krytou AL plechem. Nádrž denitrifikace, nitrifikace a dosazovací nádrže jsou ze smaltovaných plechů spojovaných šroubovými spoji. Vyčištěná vody se čerpá přes akumulační nádrž do recipientu. V případě potřeby je možno použít vyčištěnou vodu zpětně k provozním účelům.