Vyhledat
Investor Konzervárna Hamé Babice a.s.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace
Uvedení do provozu 1995
Popis Mechanicko biologická čistírna odpadních vod řeší čištění vysoce organicky znečištěné průmyslové vody z konzervárny, k jejímž ohřevu se využívá odpadní teplo z výroby. V souhrnu se jedná o mechanické cezení, flotaci a následující anaerobně – aerobní čištění. 1. stupeň biologického čištění tvoří anaerobní reaktor ( systém UASB). Předčištěná voda odtéká do druhého stupně ČOV – aktivační nádrže s navazující dosazovací nádrží. Přebytečný kal z obou stupňů je odvodňován na lince DRAIMED.