Vyhledat
Investor Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace
Uvedení do provozu 2002
Popis Odpadní vody z území obce Michálkovice byly bez čištění vypouštěny přímo do místních recipientů. Z toho důvodu byla navržena výstavba společné mechanicko-biologické ČOV (5 200 EO), která má zajistit spolehlivou likvidaci odpadních vod jak ze spádového území Michálkovic, tak části města Rychvaldu.