Vyhledat
Investor Tylex a.s.
Rozsah prací projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
Uvedení do provozu 1997
Popis Dešťové odpadní vody města Letovice jsou akumulovány v kanalizačním systému a předčištěny na vířivém separátoru dešťových vod. Splaškové vody jsou samostatným systémem přivedeny na ČOV, kde na mechanickém stupni jsou smíchány s odpadními průmyslovými vodami závodu Tylex a.s. Směs odpadních vod je mechanicky předčištěna na jemných mechanických česlích a následně v lapáku písku. Pro přečerpání následuje biologické čištění v aktivační nádrži. Aktivační nádrž je rozdělena na část denitrifikace a nitrifikace. Část nádrže je vzhledem k požadavku na čištění průmyslových odpadních vod vyčleněna na regeneraci kalu. Aktivační nádrž je tvořena dvěma paralelními linkami. Separace aktivovaného kalu probíhá v jedné kruhové nádrži a mechanickým stíraním kalu a hladiny. Přebytečný kal je uskladňován a stabilizován v stabilizační nádrži. Stabilizováný kal je mechanicky odvodňován.