Vyhledat
Investor Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace
Uvedení do provozu 2008
Popis Předložený projekt řešil rekonstrukci a modernizaci stávající čistírny odpadních vod Příbor včetně příslušného řídícího systému technologického procesu. Předmětem rekonstrukce byla přestavba biologického stupně ČOV na systém s eliminací dusíku a fosforu.
Původní ČOV bya složena z hrubého mechanického předčištění, dvojice usazovacích nádrží, dvou biofiltrů a aktivační nádrže provzdušňované systémem INKA. Následovaly tři vertikální dosazovací nádrže. Pimární a přebytečný kal se stabilizuje aerobní stabilizací, vyhnilý kal se mechanicky odvodňuje
Rekonstrukce biologického stupně zahrnovala změnu technologického uspořádání stávající aktivační nádrže na systém RDN: regenerace – denitrifikace – nitrifikace. (úprava stávající AN a vybudování nové aktivační nádrže) a úpravu stávajících dosazovacích nádrží (nadbetonávka stěn).