Vyhledat
Investor Město Sopot, Bulharsko
Rozsah prací realizační projektová dokumentace
Uvedení do provozu 2010
Rozpočtové náklady xx mil. Kč
Popis Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická ČOV, pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu. Při návrhu ČOV   je počítáno s postupným nárůstem zatížení ČOV (až 25 000 EO). Předpokládanému proměnnému zatížení ČOV, jak hydraulickému, tak i látkovému, je přizpůsobena skladba čistírny.  Dvoulinkovým uspořádáním biologické části je dána větší provozní jistota a možnost oprav zařízení bez odstavení provozu celé ČOV, případně i v počátku provozování jen jedné linky.