Vyhledat
Investor Město Krnov
Rozsah prací kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
Uvedení do provozu předpoklad rok 2011
Popis Na rozdíl od předpokladů projektu poslední rekonstrukce ČOV  (1997) se zásadním způsobem změnilo množství a znečištění odpadních vod. Množství odpadních vod se snížilo, takže objekty ČOV, které byly navrhovány podle hydraulického zatížení mají výraznou rezervu. Naopak látkové zatížení již překročilo očekávaný výhled a zařízení navrhovaná podle látkového zatížení jsou dnes přetížená. Ke změně ve složení odpadních vod došlo z důvodu výrazného zvýšení podílu průmyslových odpadních vod z potravinářského průmyslu.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mechanického a biologického stupně a kalového  hospodářství ČOV. Návrh rekonstrukce biologického stupně předpokládá změnu stávajícího technologického uspořádání aktivačního procesu na systém kaskádové aktivace. Kaskádová aktivace - systém ALPHA představuje sled v sérii spojených „kaskád“, z nichž každou tvoří denitrifikace a za ní následující nitrifikace.