Vyhledat
Investor Statutární město Ostrava
Rozsah prací projektová dokumentace pro stavební povolení, tendrová dokumentace
Uvedení do provozu  
Popis Projektová dokumentace řeší intenzifikaci biologické části stávající ústřední čistírny odpadních vod pro město Ostrava (ÚČOV)  s ohledem na výhledové parametry zatížení ČOV (430  000 EO v roce 2030) a  požadovanou kvalitu vyčištěné odpadní vody. Hlavní důraz je kladen na odstranění dusíku procesem nitrifikace a denitrifikace. Součástí stavby jsou dále související technologické úpravy kalové linky, které dále zvyšují účinnost odstranění dusíku.