Vyhledat
Objednatel Statutární město Ostrava
Číslo projektu ISPA č. 2000/CZ/16/P/PE /001
Pozice Správce stavby
Hodnota projektu 660 mil. Kč
Popis V rámci stavby byl realizován kolektor v centru města. Kolektor Centrum byl připraven pro vedení kanalizačního potrubí, potrubí pitné vody, topné vody, elektřiny, atp. Kolektor je ražená podzemní stavba s přípojkami k jednotlivým domům v okolí kolektoru v celkovém počtu 79. Dno kolektoru je v hloubce od 8 do 11 m od terénu a rozměry příčného průřezu jsou: šířka 2,5 m, výška od 2,9 do 6 m. Celková délka kolektoru je 1 658 m.
Kolektor začíná u budovy Nové radnice a probíhá podél ulice Sokolská k budově VZP, kde se jednak stáčí na ulici 28. října, kde je dále situován centrální vstup do kolektoru. Kolektor vede přes Masarykovo náměstí, kde se rozdvojuje na dvě větve – jedna je slepá a druhá pokračuje přes ulice Zámecká, Nádražní a Jurečkova až k nynějšímu kolektoru na Poděbradové ulici.
Při ražbách byla požita technologie klasickým hornickým způsobem s výlomem ručním, odtěžením kolejovými přehazovacími nakladači a primární výztuží v kombinaci příhradová výztuž a stříkaný beton. Z důvodu nepříznivé a navíc velmi proměnlivé geologie se po celou dobu ražby provádělo zajištění předpolí pomocí injektážních deštníků.
Komplikací stavby byl možný výskyt metanu v podzemí Ostravy, proto musely být dodrženy některé podmínky platné v uhelném hornictví (indikace na metan, nevýbušné provedení elektrického vybavení, větrání, apod.).